Традиционна разходка из пределите на красива България. Включва разнообразие от народни танци от различните етнографски области на страната – Пирин, Тракия, Шоплука, танци с тъпани, стилизиран фолклор, анимация и хора с гостите. Тридесет минути, които ще Ви потопят в мистиката на българския фолклор.

Ethno show