fbpx

гр. Батановци, ОУ „Христо Ботев“

Деца – народни танци

1-ВО НИВО
Ниво: 1-во ниво
Ден: понеделник/сряда
Час: 16:00-17:00
Вървят редовни репетиции